Ole-Marius Refsnes

Ole-Marius Refsnes
Ole-Marius Refsnes

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å stille som studentrådsleder ved fakultetet HIU, for jeg mener jeg fortsatt kan gjøre en god jobb som studentrådsleder. Jeg liker å jobbe for studentene på fakultet, slik at studietiden blir best mulig. Samtidig synes jeg erfaringen i et slikt verv er nyttig arbeidserfaring til senere.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg egner meg til dette vervet for jeg er ikke redd for å bruke stemmen min og si fra når ting ikke er i henhold. Har hatt dette verv nå de siste to årene og vet derfor hva som kreves for å gjennomføre det på en bra måte. Jeg vet at man jobber for studentene og ikke egen agenda, noe jeg tror mine nåværende tillitsvalgte kan bekrefte at jeg gjør. Jeg er en fair person og prøver å se saker jeg jobber med fra flere sider, slik at jeg kan finne den beste løsningen i samråd med aktuelle personer (studenter, ansatte o.l.). Som talerøret for det største fakultetet på campus Vestfold er det viktig at man har en person som har kjennskap til vervet fra tidligere og som ikke er redd for å tale studentenes sak. Dette mener jeg at jeg kan gjøre på en tilfredstillende måte.

Hvor kan du stille til valg?