Oda Rønning Vikan

Oda Rønning Vikan
Oda Rønning Vikan

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å stille til valg fordi jeg vil gjøre tilstedeværelsen av campusstyret mer synlig for studentene, samtidig som jeg vil jobbe for en ytterligere og bedre inkludering av de internasjonale studentene.

 Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg egner meg i dette vervet fordi jeg vet hva som kreves av en god leder! Jeg har jobbet mye med organisatorisk arbeid i tidligere tillitsverv og ved å være aktiv i politikken. Mine styrker som leder vises gjennom min pålitelighet, inkluderende personlighet og strukturerte arbeidsmetoder. Jeg er alltid tilgjengelig for de rundt meg, uansett hva det måtte være!

Engelsk tekst:

I am running for campus leader because I want to improve the social and student environment, for both the Norwegian and the International students. I am trustworthy, inclusive and love meeting new people. I have always got time for those around me, whether they know me or not!

Campus og fakultet: Drammen, Handelshøyskolen

Studie: Statsvitenskap

E-post: odavikan@hotmail.com