• Forsiden»
  • Nytt arbeidsutvalg for studieåret 2023/2024

Nytt arbeidsutvalg for studieåret 2023/2024

Erlend Kåsereff, Nora Rymoen Houidi og Sara Halima Habib Wang

Det måtte et ekstraordinært semestermøte til for å få et fulltallig arbeidsutvalg.

Etter en menneskelig feil under første valgrunde på semestermøtet 28.-29. mars avholdt vi et ekstraordinært semestermøte tirsdag 11. april. Det nye arbeidsutvalget består av Nora Rymoen Houidi som studentleder, Erlend Kåsereff som politisk nestleder og Sara Habib Wang som organisatorisk nestleder.

Nora Rymoen Houidi er 22 år og bosatt i Drammen. Hun kommer mest sannsynlig til å ha fast kontorplass på campus Vestfold, men med en del arbeidsdager i Drammen. Nora studerer statsvitenskap og har dette studieåret sittet i AU som politisk nestleder. Hun har også vært engasjert som kulltillitsvalgt.

Som ny studentleder ønsker Nora å både jobbe internt og eksternt for å skape en trygg organisasjon som både blir ettertraktet av studentmassen, som blir respektert av universitetsledelsen og satt på kartet nasjonalt. Med andre ord ønsker hun å være en god støttespiller for de alle tillitsvalgte i organisasjonen, samtidig som hun vil være en tydelig stemme på vegne av studentmassen i alle instanser hvor det er naturlig.

Erlend Kåsereff er 23 år og er for tiden bosatt i Bø. Han er fremdeles litt usikker på hvor han ønsker å ha sin faste kontorplass, men han tror nok det blir en splitt mellom Bø og Drammen og ser generelt frem til å reise rundt til forskjellige campuser. Erlend blir ferdig med sin bachelor i kulturledelse i år, og har lang erfaring fra politikken. Han er klar for å bruke det neste året som politisk nestleder i Studentdemokratiet til å bygge en sterk organisasjon som skal være rustet til å representere 17 000 studenter. 

Som politisk nestleder ønsker Erlend å skape et bredt engasjement for medvirkning og deltakelse. Han mener det er et mål at studentene skal føle eierskap til Studentdemokratiets arbeid og at organisasjonens arbeid skal merkes positivt i deres hverdag. Erlend brenner særlig for å motvirke det voksende utenforskapet og ensomheten i studietida og ønsker at alle skal ha en studietid som både gir tid og mulighet til skolearbeid og å være sosial, uavhengig av privatøkonomi.

Sara Halima Habib Wang er 23 år og er også for tiden bosatt i Bø. Hun i likhet med Erlend er fremdeles litt usikker på hvor hun ønsker å ha sin faste kontorplass, men hun tror også at det blir en splitt mellom Bø og Drammen og ser veldig frem til å reise rundt til forskjellige campuser. Sara skriver i år sin bachelor i kulturledelse og er i tillegg ferdigutdannet mediegrafiker. Gjennom sin studietid ved Universitetet i Sørøst-Norge campus Bø har hun engasjert seg for studentmassen der. Nå er hun klar for å bruke det neste året som engasjert på vegne av hele studentmassen.

Som ny organisatorisk nestleder ønsker Sara å jobbe for en god, trygg og synlig organisasjon. Hun ønsker å bruke sine ferdigheter og sin kunnskap for å løfte Studentdemokratiet, samtidig som hun ønsker å utvikle og utfordre seg selv. Sara brenner for kommunikasjon og er opptatt av at den skal være åpen, tydelig og god, både internt og eksternt.

Sammen ønsker disse tre å gjøre en innsats på vegne av både studentmassen og semestermøtet for å styre studentstemmens posisjon i ulike ledd. De vil jobbe internt med å skape en organisasjon hvor folk ønsker å være, føler seg sett, hørt, veiledet og trygge. Samtidig ønsker de å formidle Studentdemokratiets budskap og politikk ut til rektoratet, Studentsamskipnaden, vertskommunene og ikke minst til hverdagsstudentene ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Nora Rymoen Houidi, Erlend Kåsereff og Sara Halima Habib Wang ser frem til den kommende perioden. De både gleder seg, og er spente på å få kommet i gang med arbeidet!