• Forsiden»
  • Ny styreleder i Studentsamskipnaden

Ny styreleder i Studentsamskipnaden

Reidar Skoglund- Jørgensen FOTO

Semestermøtet har nå valgt nye studentrepresentanter til styret i Studentsamskipnaden for neste studieår. En av disse er også valgt som styreleder.


Reidar Skoglund-Jørgensen studerer økonomi og ledelse ved campus Vestfold. Gjennom et år som kulltillitsvalgt og inneværende som studentrådsleder har Reidar gjort seg opp en klar opplevelse av hva som engasjerer og frustrerer studenter. Helsetilbud, bolig, trening, kantinetilbud, refusjonsordninger og tilskudd til sosiale aktiviteter er viktig for studenter. Reidar valgte å stille til valg til styret i Studentsamskipnaden, og til vervet som styreleder, fordi han rett og slett har et brennende engasjement for studentenes hverdag og trivsel.

Som studentrådsleder har Reidar hatt en opplevelse av at det ikke har vært en nær nok tilknytning mellom Studentsamskipnaden og Studentdemokratiet til å alltid vite hva studentene ønsker. Som nyvalgt styreleder vil Reidar bidra til at studentstemmen skal bli hørt. Han vil også se på om det er muligheter for å redusere prisene på enkelte produkter og tjenester - uten at det bryter med forsvarlig drift. Da vil en utdannelse innen regnskap og erfaring med økonomi og ledelse fra arbeidslivet komme godt med.

Reidar omtaler seg selv som uredd, og langt ifra den som vegrer seg for å si sine synspunkter høyt. Han er også tydelig på at han ikke bare vil representere egne meninger, men være studentenes stemme i styret.

Reidar gleder seg til å ta fatt på arbeidet, og får med seg følgende studentrepresentanter i styret:

Hyndla Anais Aira, Bø

Aleksander Flaktveit, Porsgrunn

Johnny Thorsen, Vestfold (valgt i fjor - 1 år igjen av funksjonstid)

Chalak Kadri, Ringerike (valgt i fjor - 1 år igjen av funksjonstid)

 

1. vara: Håvar Bettum, Vestfold