Nils Herman Lien Håre

Nils Herman Lien Håre
Nils Herman Lien Håre

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg har vært engasjert lenge, og har ingen planer om å stoppe å være engasjert nå. For meg er det å jobbe for studentenes hverdag helt naturlig, og noe jeg kan jobbe for å snakke om i evigheter ettersom det er en del ting som kan forbedres ved USN. Jeg er også veldig stolt over hvor mange som har stilt til verv ved Kongsberg i år, og ønsker å fortsette sammen med et nytt campusstyret denne framgangen som gjør at SDSN kan bli enda større og bedre enn det er idag.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg egner meg fordi jeg har tidligere erfaring med SDSN. Jeg har sitti som velferdsansvarlig, nestleder og leder i campusstyret tidligere, men jeg egner meg også fordi jeg brenner for studentenes hverdag. Jeg har ikke gitt opp kampen om døgnåpnet bygg eller vannautomater inne på studentekslusive områder.

Engelsk tekst:

I'm going for campusleader because I've been active within student politics for 3 years now, and I don't feel that spark burning out any time soon. Earlier I've been welfare officer, deputy leader and campusleader, and I wish to continue as campusleader to continue with the work I've started this year. Like having a 24 hour open campus.

Campus og fakultet: Kongsberg, TNM

Studie: Bachelor i ingeniørfag, data

E-post: nilsarn98@hotmail.com