Mia Elise Raaen

Mia Elise Raaen
Mia Elise Raaen

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg stiller til valg som campusleder fordi jeg tror at jeg kan gi et positivt bidrag til studentdemokratiet som organisasjon. Jeg har et ønske om å synliggjøre studentdemokratiet for hver enkelt student og å inkludere alle studentene i arbeidet og målene for studentdemokratiet gjennom året.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg har tidligere erfaring på samme felt i andre organisasjoner som Elevorganisasjonen, Operasjon Dagsverk og elevråd. Dette tror jeg kan være positivt som campusleder i studentdemokratiet ved USN Drammen.

Engelsk tekst:

I am running for election as Campus Leader because I belive that I can make a positive contribution to student democracy as an organization. I have a desire to make the student democracy visible to every individual student and to include all the students in the work and goals of the student democracy throughout the year. I have previous experience in the same field (in other organizations), I believe this can be positive as a campus leader in the student democracy at USN Drammen.

Campus og fakultet: Drammen, Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap

Studie: MGLU2- 19, Grunnskolelærer 5.-10.trinn

E-post: mia.raaen@outlook.com