Melica Jahangiri-Mehr

Melica Jahangiri-Mehr
Melica Jahangiri-Mehr

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å stille til valg fordi jeg har lyst til å fremme meningene til mitt fakultet, men i samarbeid med de andre studieretningene. Jeg er engasjert i studenter velvære, og ønsker at studenter hverdag skal være så stressfri og gøy som mulig! Jeg ønsker å skape et bedre studentmiljø på campuset, og vil jobbe hardt for å oppnå dette!

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg egner meg til dette vervet fordi jeg alltid har vært engasjert i tillitsvalgt rollen. Tidligere har jeg vært tillitsvalgt på videregående og nå første året på universitetet. Gjennom arbeid i Røde Kors har jeg lært meg mye om empati og medmenneskelighet, som jeg føler vil være en bra egenskap å ha til dette vervet.

Engelsk:

I want to run for election because I want to promote the opinions of my faculty, but in collaboration with the other fields of study. I am committed to student well-being and want students schooldays be as stress-free and fun as possible everyday! I want to create a better student environment on campus, and will work hard to achieve this!

Campus og fakultet: Drammen, Handelshøyskolen

Studie: Statsvitenskap

E-post: melicaja@gmail.com