Marlene Kristin Nilssen

Marlene Kristin Nilssen
Marlene Kristin Nilssen

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å stille til valg som styremedlem i studentsamskipnaden fordi jeg synes det er gøy å arbeide både med og for studenter. Jeg er hele tiden opptatt av og engasjert i at studentene skal ha det godt både på studiet og ved studiestedet.

Som styremedlem ønsker jeg å trygge god kommunikasjon mellom studenter, Studentsamskipnaden og Universitetet. Jeg er opptatt av studentenes velferd og trivsel. Det er for meg viktig at studentenes interesser blir ivaretatt i alle prosesser. Jeg er opptatt av at alle skal ha et tilfredsstillende og godt tilbud i sin studiehverdag.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg er en utadvendt student som lytter til andre og gjør gode refleksjoner ut av de innspill som kommer inn og meg som person. Jeg kan jobbe i team og ønsker å utnytte de kvaliteter som er tilgjengelige for å skape et best mulig samarbeid.

Jeg har tidligere vært kulltillitsvalgt, studentrådsleder og sittet 2 år som campusleder ved campus Bø. I tillegg til dette har jeg har også sittet i likestilling og inkluderingsutvalget, som styremedlem i stiftelsesstyret til Kroa i Bø og vært fadderansvarlig. Gjennom vervene har jeg tilegnet meg mye kunnskap og kompetanse som vil bidra til at jeg på en god måte kan representere studentstemmen inn i styret.

Engelsk tekst:

I am an outgoing student who listens to others and makes good reflections out of the input that comes in and me as a person. I can work in teams and want to utilize the qualities that are available to create the best possible collaboration.

As a board member, I want to ensure good communication between students, the Student Welfare Organisation, and the University. It is important to me that the students' interests are taken care of in all processes. I have previously had different positions in student democracy and other positions at USN. Through the positions, I have acquired a lot of knowledge and competence that will contribute to me being able to represent the student voice on the board in a good way.

 

Campus og fakultet: Ringerike, Handelshøyskolen

Studie: Master i økonomi og ledelse – markedsføringsledelse

E-post: Marrnilssen@hotmail.com