Maren Strand Sætervik

Maren Strand Sætervik
Maren Strand Sætervik

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å stille til valg for å få muligheten til innflytelse, og sørge for at studentenes stemmer blir hørt.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg er et engasjert og nysgjerrig menneske, som stadig ønsker å utfordre meg selv og utvikle ny kunnskap innenfor nye områder. Jeg er nå på min tredje bachelor, og har vært med på overgangen fra høyskole, gjennom en fusjon og nå universitet. Jeg er opptatt av reell medvirkning, og at studiehverdag og forelesninger er av høy kvalitet, og sørger for å gi studentene kunnskap og erfaring som gjør de forberedt på det som møter dem senere i arbeidslivet.

Engelsk tekst:

I am a committed and curious person, who constantly wants to challenge myself and develop new knowledge in new areas. I am passionate about real participation, and that lectures are of high quality, and provide students with knowledge and experience. I want to have the opportunity to influence and make sure that the students' voices are heard.

Campus og fakultet: Drammen, Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap

Studie: Barnehagelærer

E-post: marenstrand@live.no