Liv Nina Mosveen


Fordi jeg er engasjert i god tilrettelegging av en god og trygg læringssituasjon både på skolen og i praksis. Jeg ønsker å jobbe for at elevene på spl. studiet skal bli sett og hørt.
Jeg er en engasjert voksen dame med lang erfaring innen helse og omsorgsyrker og kan derfor se en sak fra flere sider. I tillegg er jeg opptatt av å fremme ressurser og løfte disse frem. Jeg har også en solid erfaring fra scenen som både "sanger" og foredragsholder og har en sterk evne til å få mennesker med meg og innlede til samarbeid.

 


USN Drammen
Sykepleie

livnina@lnme.no