Ledergruppe

Ledergruppa består av campusledere fra alle USN sine campus. 

Arbeidsutvalget (AU) er saksbehandler for ledergruppa og leder møtene. Ledergruppa er det øverste besluttningsorganet mellom semestermøtene, og innstiller videre til semestermøtet.

Ledergruppa skal:

a) Forberede og innstille på saker til semestermøte

b) Fastsette årshjul og møteplan

c) Vedta prosedyrer for valg

d) Vedta spesifisert budsjett

e) Kunne gi uttalelser på vegne av SDSN

Ledergruppa kan supplere valgkomiteen og kontrollkomiteen. 

Campusledere på ulike campuser:

  Campus Telefonnummer  E-post
Malte Lund Rasmussen +45 31 32 71 41  rasmussen.maltelund@gmail.com
Mats Langseth Guttormsen Drammen 41 37 68 92 matslgutt@gmail.com
Nils Herman Lien Håre Kongsberg 97 03 10 29 nilsarn98@hotmail.com
Camilla Rønnevik Notodden 90 73 18 50 camilla.ronnevik@hotmail.com
Josefine Lamø Porgsrunn

45 67 03 84

campusleder.porsgrunn@sdsn.no
Johanne Østrem Hellemo Rauland 45 88 66 68 johanne@hellemo.no
Jesper Bekkevoll Ringerike 41 44 05 45 jesperbekkevoll@gmail.com
Guri Nilsen  Vestfold 99 23 52 25 g.nilsen@outlook.com