Ledergruppe

Ledergruppa består av campusledere fra alle USN sine campus. 

Arbeidsutvalget (AU) er saksbehandler for ledergruppa og leder møtene. Ledergruppa er det øverste besluttningsorganet mellom semestermøtene, og innstiller videre til semestermøtet.

Ledergruppa skal:

a) Forberede og innstille på saker til semestermøte

b) Fastsette årshjul og møteplan

c) Vedta prosedyrer for valg

d) Vedta spesifisert budsjett.
e) Kunne gi uttalelser på vegne av SDSN

Ledergruppa kan supplere valgkomiteen og kontrollkomiteen. 

Campusstyret på ulike campuser
Campus Navn                  E-post adresse
Malte Lund Rasmussen  

rasmussen.maltelund@gmail.com

Drammen
Mats Langseth Guttormsen
matslgutt@gmail.com
Kongsberg
Nils Herman Lien Håre
nilsarn98@hotmail.com
Notodden
Camilla Rønnevik
camilla.ronnevik@hotmail.com
Porsgrunn
Josefine Lamø
josefine.myrseth.lamo@gmail.com
Rauland
Ask Borglund
ask.b.borglund@getmail.no
Ringerike
Jesper Bekkevoll
jesperbekkevoll@gmail.com
Vestfold Guri Nilsen (nestleder) g.nilsen@outlook.com