Ledergruppe

Ledergruppa består av campusledere fra alle USN sine campus. 

Arbeidsutvalget (AU) er saksbehandler for ledergruppa og leder møtene. Ledergruppa er det øverste besluttningsorganet mellom semestermøtene, og innstiller videre til semestermøtet.

Ledergruppa skal:

a) Forberede og innstille på saker til semestermøte

b) Fastsette årshjul og møteplan

c) Vedta prosedyrer for valg

d) Vedta spesifisert budsjett

e) Kunne gi uttalelser på vegne av SDSN

Ledergruppa kan supplere valgkomiteen og kontrollkomiteen. 

Campusledere på ulike campuser:

  Campus Telefonnummer  E-post
Artur Aleksander Czapka 99 44 92 79 aaxanimex@gmail.com
Ban Gjelle Drammen 47 37 06 31 ban_jamal@hotmail.com
Michelle Paulsen Kårbø Kongsberg 90 23 28 48 michellepaulsenk@hotmail.com
Kristian Alexander Hepworth Notodden 47 15 18 07 Kristiannr1@gmail.com
Josefine Lamø Porgsrunn 45 67 03 84 campusleder.porsgrunn@sdsn.no
Johanne Østrem Hellemo Rauland 45 88 66 62 johanne@hellemo.no
Jesper Bekkevoll Ringerike 41 44 05 45 jesperbekkevoll@gmail.com
Ida Marie Schjenken Vestfold 95 48 71 17 idamarieschjenken98@gmail.com