Ledergruppe

Ledergruppa FOTO

Ledergruppa består av campusledere fra alle USN sine campus. 

Ledergruppa er det øverste besluttningsorganet mellom semestermøtene, og innstiller videre til semestermøtet.

Ledergruppa skal:

a) Forberede og innstille på saker til semestermøte

b) Fastsette årshjul og møteplan

c) Vedta prosedyrer for valg

d) Vedta spesifisert budsjett

e) Kunne gi uttalelser på vegne av SDSN

Ledergruppa kan supplere valgkomiteen og kontrollkomiteen. 

 

Artur Aleksander Czapka FOTO

Artur Aleksander Czapka

Campusleder Bø

Mobil: 95 44 92 79

Mail: campusleder.bo@sdsn.no

 

Artur ønsker å føre videre det arbeidet campusstyret har gjort i løpet av de siste tre årene.

 

Ban Gjelle FOTO

Ban Gjelle

Campusleder Drammen

Mobil: 473 70 631

Mail: campusleder.drammen@sdsn.no

 

Ban vil ivareta og representere studentenes interesser. Målet hennes er å gjøre en forskjell.

 

Michelle Paulsen Kårbø FOTO

Michelle Paulsen Kårbø

Campusleder Kongsberg

Mobil: 902 32 848

Mail: campusleder.kongsberg@sdsn.no

 

Michelle ønsker å kunne bidra til et godt samarbeid mellom studentene og skolen.


Kristian Alexander Hepworth FOTO

Kristian Alexander Hepworth

Campusleder Notodden

Mobil: 471 51 807

Mail: kristiannr1@gmail.com

 

Kristian vil påvirke studiehverdagen til studentene i Notodden. Han mener det er mye som kan gjøres; som å utbedre studenthelsen. Kristian føler at studentene ikke får vita hva Studentdemokratiet gjør og vil legge vekt på å få informasjon ut til studentene.

 

Tommy Brask Jensen

Tommy Brask Jensen

Campusleder Porsgrunn

Mobil: 452 06 600

Mail: campusleder.porsgrunn@sdsn.no

 

 

Will Riedlinger

Will Riedlinger

Campusleder Rauland

Mobil: 405 94 281

Mail: willriedlinger@gmail.com

 

Jesper Bekkevoll FOTO

Jesper Bekkevoll

Campusleder Ringerike

Mobil: 414 40 545

Mail: jesperbekkevoll@gmail.com

 

Jesper vil skape flere studentleseplasser på campus. Jesper har satt studenthus på agendaen med en visjon om å skape et samlingspunkt hvor studentene kan møtes i sosiale aktiviteter som quiz-kvelder, konserter, studentkafé og studentpub. Jesper vil også fortsette arbeidet med å hjelpe linjeforeningene med deres arbeid lokalt på campusområdet.

 

Victor Simonsen FOTO

Victor Simonsen

Campusleder Vestfold

Mobil: 413 26 835

Mail: campusleder.vestfold@sdsn.no


Victor vil forbedre studiehverdagen til sine medstudenter og vil være en stemme for alle studenter. Victor ønsker å jobbe for økt studiekvalitet med et godt samarbeid mellom student og ansatte ved USN.