Lars Kristian Hvalsmarken

Lars Kristian Hvalsmarken
Lars Kristian Hvalsmarken

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å stille til valg igjen for å fortsette det arbeidet jeg har startet på. Jeg ønsker å fortsette arbeidet med å skaffe flere lesesalplasser og sette studentenes ønsker på dagsorden. Jeg ønsker å fortsette det gode samarbeidet mellom SDSN og linjeforeningene/ studentorganisasjonene og andre parter. For å bedre studentmiljøet på Ringerike, både sosialt og faglig på tvers av studieretningene

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg har nå sittet som nestleder i campusstyret i ett år. I løpet av dette året har jeg tilegnet meg en rekke erfaringer som jeg mener er svært relevant til denne stillingen. Jeg er målrettet og hardtarbeidende. Jeg setter studentenes ønske fremst og tar ikke et nei for et nei. Jeg jobber for en bedre studenthverdag og ønsker det beste for alle. Jeg hadde satt pris på din stemme, slik at jeg får fortsette arbeidet jeg nå har startet.

Engelsk tekst:

My name is Lars and I am studying business law and economics. I want to continue working on obtaining more reading room pitches and putting students ' wishes on the agenda. I want to continue the good cooperation between SDSN and line associations/student organisations and other parties. To improve the student community on Ringerike, both socially and professionally across the courses. I have now served as deputy head of the Campusboard for one year. During this year, I have acquired a number of experiences that I believe are very relevant to this position. I am targeted and hardworking. I put the student's wish foremost and don't take a no for a No. I want to work for a better student environment and I want the best for everyone. I`d really appreciated your vote, so that I can continue the work I now have started and work for you students.

Campus og fakultet: Ringerike, Handelshøyskolen

Studie: Forretningsjus og økonomi

E-post: lkhonefoss96@hotmail.com