Landa Hanan

Landa Hanan
Landa Hanan

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å stille til valg fordi jeg mener jeg har de kvalifikasjonene og evnene dere ser etter som kommunikasjonsansvarlig. Jeg vil fremdeles engasjere meg, og bidra til å gjøre studentmiljøet og studenthverdagen enda bedre for studentene ved USN av. Ringerike. Det aller viktigste er at studentene blir hørt og at meningene deres blir tatt på alvor, deriblant å gjøre mitt beste for å fremme de sakene jeg og andre studenter er opptatt av. I tillegg til jeg være med på å gjøre avgjørelser og jobbe for studentene.

Fortell hvorfor du egner deg til dette vervet?

 Jeg er målrettet, rettferdig og samarbeidsvillig. Er ikke redd for å diskutere om saker som det må jobbes med. Har tidligere erfaring som vara tillitsvalgt på vgs, og erfaringen derfra vil være en fordel. Det er svært motiverende å jobbe for å utgjøre en forskjell for studentenes hverdag. Ikke minst er det viktig at alle studenter trives på skolen når de går på høyere utdanning. Jeg gir meg ikke før jeg ser resultater.

 

Campus og fakultet: Campus Ringerike

Studie: Forretningsjus og økonomi 2. året.

E-post: landa-hanan96@hotmail.com