Kristian Width

Kristian Width
Kristian Width

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å stille til valg fordi jeg har lyst å være med å bidra til en bedre studiehverdag på universitetet. Jeg vil at fakultetet til mine medstudenter skal få en god studiehverdag og oppleve at deres meninger blir hørt. Jeg ønsker å være bindeleddet mellom studentene og ledelsen på skolen og jobbe for å legge til rette for studenter og at man får en god dialog mellom studenter og ledelsen, noe jeg mener er utrolig viktig for at man får en best mulig studievei. Det å få et innblikk i hvordan organisasjonen fungerer er spennende og lærerikt samtidig som jeg vil kunne ta med meg det jeg lærer gjennom organisasjonen til senere jobb muligheter.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg er en ansvarsfull person som vil alltid gi 110% innsats for å løse oppgavene mine. Jeg er opptatt av å se progresjon i saker som blir tatt opp og vil være med å sørge for at det blir tatt videre. Jeg er interessert å skape relasjoner, og lære meg å forstå andre mennesker og kunne se flere sider av samme sak.

Engelsk tekst:

I want to be elected as a leader of the student council because I want to take the responsibility to function as the link between the university and the students and make sure that both parts will be happy about the result. I want to learn more about the organisasion and take the experience I gain with me to devolope my skills in future jobs. I`m a very curios person and I always want to learn more, about the organisasion, other people and how things are working. I am also a «get thing going guy» and will work to get things done in the best possible way, but also effectivily and work against a sulution every part will be happy with.

Campus og fakultet: Bø, TNM

Studie: Natur-og miljøforvaltning

E-post: widthkristian@gmail.com