Kristian Alexander Hepworth

Kristian Alexander Hepworth
Kristian Alexander Hepworth

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å stille til valg for å kunne påvirke studiehverdagen til studentene i Notodden. Det er mye som kan gjøres og noe jeg vil utbedre er studenthelsen. Jeg føler at studentene får ikke vite hva studentdemokratiet gjør og vil legge vekt på å få informasjon ut til studentene.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg var Campusleder i fjor og har et verv i år som gir meg god innsikt i hvordan studentorganisasjonen til USN fungerer. Jeg er blitt kjent med ansatte som gjør et arbeid lettere å få til og slepper den tidlige fasen med introduksjoner.

Engelsk tekst:

I am a running candidate for Campusleader. If I am chosen to take on the role then my main focus will be to improve mental health at Notodden and easier access to information on what the Studentdemocracy is doing to improve the students daily life at school.

Hvor kan du stille til valg?