Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen hjelper SDSN med å holde styr på vedtekter og regler.
Kontrollkomiteen hjelper SDSN med å holde styr på vedtekter og regler.

Kontrollkomiteen har ansvar for at alt går riktig for seg i studentdemokratiet i forhold til gjeldene lover, vedtekter og øvrig styringsdokumenter. Vervet er ettårig og komiteen har tre medlemmer.


Hvorfor skal jeg stille til kontrollkomiteen?

 • Svært god erfaring med vedtekter, lovverk og organisatoriske prosesser som er nyttig for senere arbeidsliv.
 • Gjøre en viktig jobb for å sikre et velfungerende studentdemokrati
 • Muligheten til å bli kjent medstudenter fra flere ulike campus og studieretninger.
 • Attest fra studentdemokratiet.

Hvilke krav stilles?

 • Du er flink med mennesker og god til å kommunisere.
 • Du er god til å sette deg inn i kompliserte regelverk, vedtekter og lovverk.
 • Du er god på organisasjon, møtevirksomhet og konflikthåndtering.
 • Vervet er frivillig og du må sette av en del arbeidstid utenom studiene.
 • Reisetid til ulike campus må påberegnes. Kostnader dekkes. 

Eksempler på saker:

 • Delta på møter i studentdemokratiet.
 • Foreslå korrekt saksbehandling i forhold til gjeldene styringsdokumenter
 • Ha oversikt over voteringer og valg og se til at disse går riktig for seg. 

Finner du ikke vervet du leter etter? Klikk her for verv ved Universitetet eller Studentsamskipnaden.

 

Kandidatene til dette vervet velges på semestermøte. De som sender inn kandidatskjema vil bli kontaktet av valgkomiteen for intervju. 

Still til valg: Fyll ut kandidatskjema

 

Om studentvalget 2020:


Husk at ditt kandidatskjema blir offentligjort!
(Ikke studentnummer og telefonnummer)

 

Alle studenter med aktiv og gyldig studierett har stemmerett i studentvalget. Studenter med stemmerett kan også stille til valg.


Nominasjonsperioden er tiden du kan stille til valg i SDSN.
I 2020 er dette 6. januar - 2. februar.

Stemmeperioden er tiden valget er åpent og du kan avgi din stemme.
I 2020 er dette 10-23. februar.
 

Resultatet av urnevalget vil bli offentligjort senest 28. februar.

Valg i semestermøte finner sted 21-22. mars.

 

Merk at endringer kan forekomme.

Forkortelser:

AU= Arbeidsutvalget

KK= Kontrollkomiteen

VK= Valgkomiteen

SDSN= Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

SSN= Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

USN= Universitetet i Sørøst-Norge

Lykke til! Du er tøff!

 

lk