Kontrollkomité

Nils Herman Lien Håre og Paul Knutson FOTO
Kontrollkomité 2020-2021: Nils Herman Lien Håre og Paul Knutson

Kontrollkomitéen er et rådgivende organ overfor SDSN. Kontrollkomiteen består av tre medlemmer.


  • Kontrollkomiteen skal påse at SDSN handler i samsvar med fattede vedtak, retningslinjer og styringsdokumenter.
  • Kontrollkomiteen arbeider ut fra instruks for kontrollkomité.
  • Dersom medlemmer av Kontrollkomiteen ikke er tilstede skal det velges en sette-komité med minimum to medlemmer.
  • Kontrollkomiteen har møteplikt i semestermøte.

Kontrollkomiteen kan kontaktes på kontrollkomite@sdsn.no