Kontakt oss

Arbeidsutvalget

  Rolle Telefonnummer  E-post
Kim Hellevammen Studentleder 91 14 69 04 studentleder@sdsn.no
Karoline Lie Nestleder 98 02 32 57 nestleder@sdsn.no

Komiteer

Kontrollkomite

kontrollkomite@sdsn.no

Valgkomite valgkomite@sdsn.no

Ledergruppa 

  Campus Telefonnummer  E-post
Malte Lund Rasmussen +45 31 32 71 41  rasmussen.maltelund@gmail.com
Mats Langseth Guttormsen Drammen 41 37 68 92 matslgutt@gmail.com
Nils Herman Lien Håre Kongsberg 97 03 10 29 nilsarn98@hotmail.com
Camilla Rønnevik Notodden 90 73 18 50 camilla.ronnevik@hotmail.com
Josefine Lamø Porgsrunn 45 67 03 84 josefine.myrseth.lamo@gmail.com
Johanne Østrem Hellemo Rauland 45 88 66 62 johanne@hellemo.no
Jesper Bekkevoll Ringerike 41 44 05 45 jesperbekkevoll@gmail.com
Guri Nilsen Vestfold 99 23 52 25 g.nilsen@outlook.com

Organisasjonskonsulenter

  Ansvar Telefonnummer  E-post
Jill Eirin Undem Kontaktperson for Vestfold og Arbeidsutvalget (AU)

31 00 98 61

jill.undem@usn.no
Marianne Bråstad Kontaktperson for Ringerike

31 00 88 09

marianne.brastad@usn.no
Daiva Baukiene

Kontaktperson for Porsgrunn, Bø, Notodden, Rauland og Kongsberg

31 00 86 47

daiva.baukiene@usn.no
Amund Thomassen  Kontaktperson for Drammen

35 02 62 83

amund.thomassen@usn.no