Kontakt oss

Arbeidsutvalget

  Rolle Telefonnumer  E-post
Kim Hellevammen Studentleder 91 14 69 04 studentleder@sdsn.no
Karoline Lie Nestleder 98 02 32 57 nestleder@sdsn.no

 

Ledergruppa 

  Campus E-post
Malte Lund Rasmussen rasmussen.maltelund@gmail.com
Mats Langseth Guttormsen Drammen matslgutt@gmail.com
Nils Herman Lien Håre Kongsberg nilsarn98@hotmail.com
Camilla Rønnevik Notodden camilla.ronnevik@hotmail.com
Josefine Lamø Porgsrunn josefine.myrseth.lamo@gmail.com
Ask Borglund Rauland ask.b.borglund@getmail.no
Jesper Bekkevoll Ringerike jesperbekkevoll@gmail.com
Guri Nilsen (nestleder) Vestfold g.nilsen@outlook.com

 

Organisasjonskonsulenter

 
  Ansvar Telefonnumer  E-post
Jill Eirin Undem Kontaktperson for Vestfold og Arbeidsutvalget (AU)

31 00 98 61

jill.undem@usn.no
Marianne Bråstad Kontaktperson for Ringerike og Kongsberg

31 00 88 09

marianne.brastad@usn.no
Daiva Baukiene

Kontaktperson for Porsgrunn, Bø, Notodden og Rauland

31 00 86 47

daiva.baukiene@usn.no
Amund Thomassen  Kontaktperson for Drammen

35 02 62 83

amund.thomassen@usn.no