Kim Hellevammen

Etter å ha sittet som organisatorisk nestleder og vært fungerende studentleder mesteparten av den nåværende perioden ønsker jeg å tre inn som studentleder i den kommende perioden.

 

I år har vi vedtatt en ny struktur for Studentdemokratiet som har til formål å imøtekomme flercampusmodellen ved USN på en bedre måte enn den tidligere organiseringen, og videre legge til rette for at de individuelle campusene har flere og bedre muligheter til å påvirke USN i det studentpolitiske arbeidet.

 

Gjennom å ha vært engasjert i Studentdemokratiet i en periode på tre år har jeg innehatt ulike organisatoriske og politiske verv lokalt og sentralt. Jeg har et brennende engasjement for Studentdemokratiet og ønsker å være en synlig og tydelig leder i implementeringen av den nye organisasjonsstrukturen.

Jeg ønsker å stille til valg fordi jeg vil være en del av organisasjonen mens den setter ned en presedens for hvordan vi skal fungere i en lang tid fremover, en tilpasningsdyktig organisasjon er en levedyktig organisasjon. Jeg vet at det neste året kommer til å bli krevende, både organisatorisk og politisk. Det vil bli et år  hvor vi avdekker og møter en rekke utfordringer som er en naturlig del av å gjennomføre slike store endringer i organisasjonens struktur.

Når studentene kommer begynner å studere ved universitetet i Sørøst-Norge og det første de møter er, utdaterte emneplaner, eksamensformer som ikke fungerer, dårlige kollektiv tilbud og stressende hverdag som vil påvirke deres psykiske helse.

SHoT undersøkelsen og erfaringer fra campusene viser at det er flere alvorlige problemer som vi må jobbe med fremover for at studentene skal bli ivaretatt og  føle seg inkludert på alle våre campus.

Ved å stå sammen og arbeide mot et felles mål er jeg sikker på at vi vil møte alle utfordringer som måtte oppstå på strak arm og med et smil om munnen.

Jeg ønsker å representere studentene på en god og bærekraftig måte.

I en periode med flere endringer, vil jeg gjerne være organisasjonens bærebjelke som skaper en stabil og forutsigbar hverdag for studentene, noe jeg kan gjøre ved å gå fra fungerende studentleder til studentleder.

Hvis organisasjonen ønsker det og jeg får deres tillit vil jeg veldig gjerne lede SDSN inn i den neste fasen av denne spennende endringen.

Med erfaring som klassetillitsvalgt, campusleder, organisatorisk nestleder i arbeidsutvalget, fungerende studentleder og flere verv ved USN  har jeg opparbeidet meg erfaringer ved flere nivåer i organisasjonen og dets virkeområde.

 

I organisasjonsendringen som ble vedtatt i januar 2019 var jeg en av bidragsyterne som utarbeidet forslag til vedtekter, stillingsbeskrivelser, valgreglement og instrukser, noe som gjør at jeg er godt innforstått med den nye organisering og organisasjonen.

 

Innenfor USN har jeg sittet i Dekans ledergruppe for studentgjennomføring, Læringsmiljøutvalget, Studentassistent og andre verv i ulike organer ved USN.

 

Som fungerende studentleder har jeg erfaringer fra USN sine styreseminarer, samarbeid med kommuner, samarbeidsmøter med viserektor og rektor, samtidig som jeg har fått god innsikt i strukturen og oppbygningen til USN.

 

Jeg har også erfaring fra NITO som styremedlem, instruktør i forsvaret og har jobbet med rekruttering i private bedrifter.

 

 

 

 

Studie: Maskiningeniør

Studiested: Kongsberg

Epost: hellevammenkim@gmail.com