Karoline Moen

Karoline Moen
Karoline Moen

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å få et verv som er meningsfylt og hvor jeg kan være med på å gjøre en forskjell; samt kvalitetssikre de ulike yrkene og utdanningene.

 Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg har tidligere vært politisk aktiv i Skien kommune og hatt flere ulike verv i forskjellige styrer; og har derfor en anelse av hva som kreves for å sitte i et styret. Jeg er svært motivert for å sitte i skikkethetsnemda, og tror jeg kunne gjort en god jobb. Som person er jeg svært sosial og er glad i å uttrykke min mening om ulike dilemmaer. Jeg er ikke redd for å siifra dersom jeg er uenig i en avgjørelse, eller å argumentere for min sak.

Engelsk tekst:

I have been political active in Skien kommune since I was very young, and I really enjoy the responsibilities that come with having a position on a board. I am a social person who likes to express my opinions; and I think this would’ve been a good position for me to be in.

Campus og fakultet: Porsgrunn, helse og sosialfag

Studie: Sykepleie, deltid

E-post: karolinemoen@live.no