Karoline Lie

 

Jeg stiller til valg som studentleder fordi jeg ønsker å gjøre en forskjell for studentene våre. Etter to år med verv i studentdemokratiet på mitt fakultet ønsker jeg nå å gjøre en forskjell også utover dette. Jeg mener at jeg har mye og bidra med, spesielt innenfor mine kampsaker som er velferdspolitikk. Organisasjonen har de siste årene hatt et stort arbeid i å stake ut veien man skal gå, og har derfor jobbet mye organisatorisk og innad. Dette mener jeg har vært helt nødvendig, men at man nå må begynne å jobbe mer politisk rettet. Jeg har sterk tro på et arbeidsutvalg som jobber godt sammen, og som utfyller hverandre, og en ledergruppe man kan spille på og jobbe sammen med.

Jeg har erfaring fra to år i denne organisasjonen der jeg har sittet som studentrådsleder for HS, i kvalitetsråd, arbeidsgrupper på instituttet og i parlamentet. Jeg mener denne bakgrunnen gir meg spesielt god kunnskap i tillitsvalgtarbeidet, hvordan jobbe med andre instanser og spesielt hvordan jobbe opp mot universitetet og deres strukturering. Fra tidligere har jeg jobbet to år i en organisasjon hvor jeg jobbet med undervisning og formidling i aldersgruppen 0-18 år, sittet som tillitsvalgt i fylkes- og elevrådsstyrer og som leder i elevråd og barne- og ungdosmsråd fra ung alder. Jeg mener jeg egner meg til dette vervet fordi jeg brenner for studentene, og har sterk tro på at vi kan være med på å påvirke og forandre. Mine kampsaker er at vi skal jobbe politisk og spesielt rettet mot velferd. Jeg har det siste året jobbet aktivt med problematikken som kom frem i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse fra 2018 både ved mitt campus, med flere resolusjoner og i USNs arbeidsgruppe for SHOT. Her er det mye å hente, og tallene viser at vi har en lang vei og gå. Studenthverdagen er tøff, og for at vi skal få universitetet, SSN og ikke minst politikere på banen må vi være tydelige og frempå. Jeg ønsker en organisasjon som er på og aktive og at vi er en aktør som andre ønsker å høre meningen til. Studentpolitikk skal være gøy, spennende, tøft og givende og dette ønsker jeg å være med å spre til alle tillitsvalgte ved Universitetet vårt. USN er Norges 4. største universitet, og er derfor en naturlig aktør også i nasjonal studentpolitikk. Jeg ønsker at vi nå skal danne et godt grunnlag slik at vi på sikt kan hevde oss også på det nasjonale planet. Jeg er omsorgsfull, engasjert, selvstendig, arbeidssom, reflektert, strukturert og er god på å holde i mange tråder på en gang, som jeg mener er gode egenskaper å ha i denne rollen. Som leder vil jeg i stor grad ta med meg mine egenskaper samt egenskaper jeg har tilegnet meg gjennom sykepleierutdannelsen hittil. Spesielt kunnskap om hvordan holde oversikt og jobbe med mange ting på en gang og prioriteringer som er en viktig del av hverdagen både som sykepleier og som leder.

 


Studiested: HS Vestfold
Studiet: Bach. sykepleie

Epost: 214644@student.usn.no