Karoline Lie

Karoline Lie
Karoline Lie

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å være med og bidra i min studietid. Etter tre år som aktivt medlem i studentrådet, campusstyret, programutvalg, kvalitetsråd og nå som nestleder i Arbeidsutvalget stiller jeg nå til valg som leder av SDSN. Jeg valgte å stille til gjenvalg i Arbeidsutvalget fordi jeg mener at jeg har mye igjen å gi, og at det er flere områder og prosjekter som trenger fokus det nesten årene som jeg ønsker å bidra til. Jeg mener at Universitetet kan bli enda bedre på studentinvolvering, inkludering og faglige fellesskap. Etter flere fusjonsperioder i raskt tempo trenger vi som universitet nå å sette oss og stake ut den veien vi vil gå i Universitets- og høgskolesektoren. Dette vil jeg være med på å påvirke. En sterk studentstemme er sentralt i dette arbeidet, og jeg vil jobbe for at alle studenter blir hørt. Både ved å videreutvikle Studentdemokratiet, studenttillitsvalgtrollen, studentstemmen i kvalitetssystemet og ved å være en tydelig stemme inn mot USN, SSN og andre sentrale aktører.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg har i alle år vært en person engasjerer meg i samfunnet, i flere ledd. På Høgskolen/Universitetet har jeg som nevnt hatt flere ulike verv der jeg har engasjert meg og prøv å gjøre mitt så studenthverdagen blir bedre for flere. Jeg har både fått bidra inn i det faglige, sosiale, politiske, men også i vanskelig avgjørelser. Jeg tar arbeidet mitt svært seriøst og setter meg godt inn i saker før jeg fatter min avgjørelse. Jeg har en sterk rettferdighetssans og ønsker å jobbe for alle studentene ved Universitetet. Etter flere år i politiske verv med ansvar har jeg blitt godt vant til en stor mengde sakspapirer og kompliserte og tunge saker. Jeg mener det er svært viktig at studentene tas på alvor, og ønsker å fremme dette i mitt arbeid. Universitetet ønsker et samarbeid, og jeg ønsker å være med å bidra til en sterk og tydelig studentstemme. Jeg har i mine år i Studentdemokratiet bygget meg opp et stort kontaktnett, og har god innsikt og oversikt over sektoren og Universitetet. Dette mener jeg er viktig for å kunne jobbe effektivt med studentpolitikk. Sektoren er i en endring, og studentene må være tydelige på hva som skal prioriteres i tiden fremover. Her må blant annet studenters psykiske helse, ensomhet og inkludering på dagsordenen. Jeg ønsker også å jobbe videre med de prosjektene jeg har vært med å starte opp i år som arbeid med inkludering, studiestart, linjeforeninger og studentmentorordning.

Engelsk tekst:

During the last three years, I have been engaged in different levels in The Student Democracy. The last year I have worked full-time in Arbeidsutvalget as vice president of the Student Democracy where I have worked for student rights. Now I would like to widen my horizon and further develop myself in the role as Student Leader. I have a strong sense of justice; I know the laws of the University and the student rights quite good through my work as a student representative. I am familiar with tough cases and believe that I will do a good job as a student representative. I have through my work with SDSNs politics good knowledge of the University and the University sector, which I believe is important in the role as student leader.

Campus og fakultet: Vestfold, helse- og sosialvitenskap

Studie: Sykepleie

E-post: 214644@usn.no