Karoline Gulliksen Bendigtsen

Karoline Gulliksen Bendigtsen
Karoline Gulliksen Bendigtsen

Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

Mitt navn er Karoline og går siste året på sykepleie. Grunnen til jeg stiller er fordi jeg er opptatt av at studenter skal ha en god utdanning. Det er viktig at studenter får god oppfølging, og god kvalitet på forelesning og praksis. Det er viktig at helse og sosial-studenter føler seg godt ivaretatt.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet: 

Jeg var læringsmiljøansvarlig på campus Bakkenteigen fra 2019-2020. Var med i læringsmiljøutvalget siste halvåret av vervet mitt. Har derfor fra før av jobbet mye med læringsmiljø på universitetet.
Har i tillegg vært fadderansvarlig i Fadderstyret fra 2018. Har derfor jobbet en del med studiestart.

Engelsk tekst: 

My name is Karoline and I am a nurse-student (3th year). The reason I want to join Selection for educational quality is because I what students to have a great education. Its important that students have a good follow-up, good quality on lectures and
and internship period. Its important that Health and social-students are well taken care of. I was Læringsmiljøansvarlig on campus Bakkenteigen from 2019-2020. I also was in Læringsmiljøutvalget the last half year of my position. Because of that I`ve been working a lot with
the learning environment on the university.

Campus og fakultet: Bakkenteigen, Helse og sosial

Studie: Sykepleie

E-post: kbendigtsen@gmail.com