Karoline Gulliksen Bendigtsen

Karoline Gulliksen Bendigtsen
Karoline Gulliksen Bendigtsen

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Grunnen til jeg ønsker å stille er fordi jeg er veldig opptatt av studenters  helse, trivsel og at det er nok studentboliger slik at studentene har et sted å bo. Det er viktig at det er gode nok fritidstilbud for studentene. Ønsker også at det skal være et godt samarbeid mellom USN og SSN for å få best mulig studie og fritid. Ved å få gode fritidstilbud, så kan det påvirke den psykiske helse til studenter og deretter bidra til å redusere ensomhet til studenter. Det er viktig at det er gode nok tilbud av psykologer og samtaleterapeuter, sånn at studentene har noen å snakke med når det blir for tøft.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Grunnen til jeg egner meg er fordi jeg har vært læringsmiljøansvarlig i SDSN og i tillegg vært i Fadderstyret. Jeg har derfor samarbeidet med SSN før og har derfor god kjennskap til SSN.        

Engelsk tekst

The reason I want to join is because I am interested in students health, wellbeing and that students has a place to live. Its important 0that its good enough student  activities. I want a good cooperation between USN and SSN so the wellbeing of students can be as good as possible. Even if its about the study, food, mentalhealth or places to live. There must be good enough offers for the students when it comes to activities, because it can affect the mentalhealth and help students meet other students. That can lower the problem with lonleyliness. I have been working with student activities as læringsmiljøansvarlig, where the job is to work for better student environment.

Campus og fakultet: Bakkenteigen, Helse og sosial

Studie: Sykepleie

E-post: kbendigtsen@gmail.com