Kandidater til Utvalg for utdanningskvalitet (UFU)

UFU jobber med utdanningskvalitet på USN og gir råd til ledelsen og styret i saker om som handler om studieprogrammene på USN. Her er kandidatene: