Kandidater til Likestillings- og inkluderingsutvalget (LiU)

Likestillings- og inkluderingsutvalget skal fremme mangfold og likestilling ved USN. Både ansatte og studenter er representert. Her er kandidatene: