Kandidater til campusleder

Campusleder er øverste tillitsvalgte og ansvarlig for driften av Studentdemokratiet på studiestedet.