Kamilla Mathea Mogstad

Kamilla Mathea Mogstad
Kamilla Mathea Mogstad

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å stille til valg for å gjøre studenthverdagen på USN, enda bedre. For meg er det viktig at studentene vet om de rettighetene de har, bruker de rettighetene de har, får påvirket og bli hørt i sakene som er viktig for oss studenter. Jeg har lyst til å holde på, og styrke den stemmen vi studenter har inn mot universitetet.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg ble valg inn i dette styret i november, og trives veldig godt. Det er et tungt verv, men etter den korte tiden jeg allerede har vært der, trives jeg veldig og har lært mye. Jeg har veldig lyst til å lære mer, og påvirke enda litt til. Det er viktig for meg å ha et klart talerør inn mot skolen, og det er en oppgave jeg veldig gjerne ta del i. Verv og forpliktelser er heller ikke nytt, for det beste jeg vet er å engasjere meg. Helt fra barneskolen, til nå på universitetet har jeg vært elevrådsrepresentant/studentrepresentant. Annen relevant erfaring er: leder for Ungdomsutvalget i Porsgrunn i 2 år, styremedlem i Porsgrunn Idrettsråd, hovedstyret til IF Urædd allianseidrettslag, Ungdomsutvalg i Vestfold og Telemark idrettskrets og idrettskretsstyret til Vestfold og Telemark. Det vil alltid være, og har alltid vært viktig for meg at unge/elever/studenter bruker de rettighetene vi har, og får vite om de rettighetene vi har. Jeg ønsker å bidra, og være en ekte og ærlig ressurs. Vår stemme skal telle like mye som alle andres.

Campus og fakultet: Porsgrunn, helse- og sosialvitenskap

Studie: Bachelor sykepleie

E-post: km-mogstad@live.no