Julie Johnsen

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å stille til valg i dette vervet fordi jeg syntes det er et morsomt verv og jeg trives i denne rollen.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg egner meg fordi jeg alt har sittet ett år og kan derfor viderebringe kunnskap og erfaringer.

Engelsk tekst:

I would like this position because I have thrived in this post since late fall semester. I will be able to hit the ground running in the new school year.

Campus og fakultet: Porsgrunn, HIU

Studie: Grunnskolelærerutdanning 1-7

E-post: julienordaune@gmail.com