Josefine Lamø

Josefine Lamø
Josefine Lamø

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å stille til valg som campusleder, da jeg bryr meg lidenskapelig om å bedre studenthverdagen. Studenter har en heftig hverdag som består av både, studier, jobb, forventinger til å være aktiv, sunne og ha en god mental helse. SHOT-undersøkelsen viser det at 1 av 4 studenter melder om alvorlige psykiske plager, og at 1 av 5 studenter har prøvd eller planlegger å ta sitt eget liv. Dette er noe jeg vil jobbe mer med, hvis jeg får være campusleder et år til.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

De siste to årene har jeg vært så heldig at jeg har fått være campusleder, dette gjør at jeg kjenner systemet godt og kjenner den ny organiseringen vi har fått i SDSN som min egen bukselomme. Jeg er ei positiv, utadvendt og glad jente. Som campusleder er det viktig å være trygg på seg selv, da man havner i utfordrende situasjoner opp mot univerisitetet, instituttledere, kommunen og eksterne aktører. Det tar tid å sette seg inn i systemet og saksgangen i organisasjonen, men siden jeg har erfaring som studentpolitiker de siste 2 årene kan jeg starte på jobben, fra dag 1. Som person er jeg samfunnsengasjert og holder meg oppdatert på nyhetsbildet til enhver tid, og setter dette i sammenheng ut ifra et student perspektiv.

Engelsk tekst:

I want to run for campusleader, because I´m passionate about students getting a better every day life. Students have a hectic life, thats including studies, work, expectations to be activ, healthy and have a good mental health. SHOT-reserch shows that 1 out of 4 students report serious psychological issus, and that 1 out of 5 students reports that they have tried or have planned to take their own life. This is something I want to work harder for, if I get to be campusleader another year. The last 2 years I have been lucky to have been campusleader, this makes me expirienced and I know how the system works. I am a positive, out going and happy girl. As Campusleader its important to be secure on your self, when you are dealing with USN, the county and other firms. It takes time to get to know the system and the orginations, but since I have been Campusleader for the past 2 years I can get to work and get the work done form day one. As a person I am engaged in politcs and news, and I can see the news from a students perspectiv.

 

 

Campus og fakultet: Porsgrunn, Helse og Sosialvitenskap

Studie: Sykepleie

E-post: josefine.myrseth.lamo@gmail.com