Johanne Østrem Hellemo

Johanne Østrem Hellemo
Johanne Østrem Hellemo

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Eg ønsker halde fram med arbeidet for eit godt studentmiljø, betre studiekvalitet og arbeidsmiljø på campus Rauland. Som campusleiar ønsker eg å legge til rette for ein så god studiekvardag som mogleg. I tillegg ønsker eg å ivareta studentane sine interesser under den pågåande ombygginga på campus.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Eg er engasjert og har ei sterk rettferdssans. Med lang erfaring frå organisasjonslivet og som student har eg god forståing for korleis studentkvardagen ikkje alltid heng saman. Eg brenn for god informasjonsflyt mellom universitetet og studentane, godt arbeidsmiljø og ordningar som kjem studentane til gode.

Engelsk tekst:

I wish to continue working for a better education, work environment and social life at campus Rauland. I also want to make sure the students interests are kept during the rebuilding at campus.

Campus og fakultet: Rauland

Studie: Bachelor i Folkekunst

E-post: johanne@hellemo.no