Joachim B Nilsen

Joachim B Nilsen
Joachim B Nilsen

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å bidra til å både sikre og videreutvikle kvaliteten på studietilbudet som dagens studenter nyter godt av ved USNs forskjellige campus. Ved å stille til valg som studentrepresentant i UFU kan jeg ivereta fremtidige studenters interesser, samt fungere som et talerør og pådriver overfor universitetsledelsen og resten av utvalget. Utvalget, og vervet, er viktig med tanke på videreutvikling av det akademiske tilbudet ved USN, og for å sikre at dette samsvarer med dagens, og ikke minst fremtidens, etterspørsel etter kompetanse både nasjonalt og i nærområdet av campus.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg har betydelig med erfaring fra organisasjonslivet som mangeårig styremedlem i Ungdommens Sjakkforbund, og nå styremedlem i Norges største sjakklubb; Offerspill Sjakklubb. Tidligere har jeg vært leder for Bergen Schakklubbs ungdomsavdeling. Til daglig kombinerer jeg masterstudier ved USN med jobb i Nordea, hvor jeg er tillitsvalgt. Min erfaring kombinert med min genuine interesse for akademia gjør meg til en passende kandidat for vervet. Jeg er også en fleksibel type med stor arbeidskapasitet. Møteplikt vil ikke være noen utfordring, ei heller forberedelse til nevnte møter.

Engelsk tekst:

Hi, I would like to sit in this committee on the basis that I think I may be making good decisions Hello, internationals! My name is Joachim and I'm a 26 year old master's student at USN with a genuin interest for academia. This might sound dry, but I also play chess on a regular basis, so there you go. My field of study is business strategy and leadership, which probably makes this application a bit more bearable. :) As a member of the UFU committee I would be working towards goals set by the University board; making sure that the academic offering of USN is of an appropriate quality while meeting demand from students and businesses. This is one of the most exciting posts at USN, in my opinion, and I would be genuinly happy to be chosen for such a task. As the committee is reponsible for advising management in cases related to quality of USN's programmes and course portfolio, it is important to choose candidates with competence and motivation. My own level of competence is not for me to decide, but I can assure you that I am highly motivated! As I don't want to force you to vote for a complete stranger, I will conclude these remarks with some short notes about myself. I am currently studying for a master's degree in business strategy and leadership at Campus Ringerike, but I live and work in Oslo. My work at Nordea has given me a lot of experience in terms of managing committee work, as I am a union representative there. During my spare time, if there is such a thing, I am involved in the Norwegian chess community where I both play and teach chess. More importantly, however, is my experience as a member of the board in both the Norwegian Youth Chess Federation and Offerspill Chess Club. The latter is the biggest club in Norwegian history with world champion Magnus Carlsen as chairman. Previously I have been chairman of the board at Bergen Chess Club's Youth Department (2013-2016), which gave me valuable experience. I like to keep myself busy, as you probably can see from all this, but I am highly motivated for this post and would be delighted to be given the chance to contribute.

Campus og fakultet: Ringerike, Handelshøyskolen

Studie: Master i økonomi og ledelse

E-post: joachimbnilsen@gmail.com