Jesper Bekkevoll

Jesper Bekkevoll
Jesper Bekkevoll

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg påtok meg denne rollen i fjor og har siden den tid skapt et godt forhold med USN-ledelsen både lokalt og regionalt samt et godt samarbeid med Ringerike Kommune. I mitt halvår som campusleder har jeg blant annet fått opp en studentmelding på kommunens nettsider - https://www.ringerike.kommune.no//innhold/org-og-admin/om-ringerike-kommune/fakta-om-ringerike-kommune/studentinformasjon/#heading-h2-1 Videre kommer jeg til å legge fokus på å skape flere studentleseplasser på campus. Nå nylig var jeg også i et møte hvor jeg satte studenthus på agendaen, visjonen min med dette er å skape et samlingspunkt hvor studentene kan møtes til sosiale aktiviteter, alt fra quizkvelder til konserter, med studentcafe og studentpub. Vi mangler gode kulturtilbud i området, og gjennom mitt verv kommer jeg til å jobbe aktivt med å skape muligheter for studentene her på Ringerike. Ved siden av dette kommer jeg til å fortsette å hjelpe linjeforeningene med deres arbeid lokalt her på campusområdet.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg tenker alltid på hvordan arbeidet jeg gjør kan bidra til å hjelpe de rundt meg. Jeg er så ofte på campus som jeg har mulighet til, og prøver å holde terskelen så lav som mulig slik at ingen skal kjenne ubehag for å ta kontakt med meg, både i person og via medier. Jeg kjenner at ansvaret som leder passer meg godt og har en god visjon for hvordan studentmiljøet her på Ringerike kan styrkes enda mer.

Engelsk tekst:

I've been campuspresident for a period now, and in my time, I’ve made sure to create good relations both locally and regionally. I've opened a website in cooperation with Ringerike Municipality where students can get to know how and where to get around in the schools’ region. Check it out! - > https://www.ringerike.kommune.no//innhold/org-og-admin/om-ringerike-kommune/fakta-om-ringerike-kommune/studentinformasjon/#heading-h2-1 I've tried to keep a low threshold for students to contact me, both in person and on medias; this is something I wish to keep doing. In meetings I've made sure that the international students’ rights and possibilities have been taken care of. This I will continue to do if I were to be re-elected.

 

Campus og fakultet: Ringerike, Handelshøyskolen

Studie: Forretningsjus og økonomi

E-post: jesperbekkevoll@gmail.com