Ine Mathisen

Ine Mathisen
Ine Mathisen

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å stille til valg fordi jeg er opptatt av studentenes helse og trivsel her på campus og ved USN. Jeg har sittet som tillitsvalgt på sykepleien i et år og ønsker å jobbe for læringsmiljøet til alle studentene ved campus og ikke bare rettet mot sykepleien.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg egner meg til dette vervet fordi jeg er engasjert og liker å jobbe med og for mennesker. Jeg brenner for at studenter skal ha sosiale tilbud og en trygg studiehverdag. Fordi jeg har sittet som tillitsvalgt et år har jeg allerede fått et godt innblikk i studentdemokratiet gjennom studentrådsmøtene. Jeg har også engasjert meg blant annet gjennom å bidra til å utvikle en nye mentorordning.

Hvor kan du stille til valg?