Ida Marie Schjenken

Ida Marie Schjenken
Ida Marie Schjenken

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å stille til valg fordi jeg er svært interessert i studentenes rettigheter og det å bli skikkethetsvurdert på en rettferdig måte. Jeg er også opptatt av at utdanningene skal skape så gode yrkesutøvere som mulig. Dette er skikkethetsvurderingen en viktig del av.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg ønsker at alle som skal skikkethetsvurderes skal vurderes på en god måte som skåner den det gjelder på best mulig vis. Det er viktig at alle sider av en eventuell sak tas opp og at studenten det gjelder føler seg ivaretatt gjennom hele prosessen. Jeg har sittet to år i campusstyret, samt et år som kulltillitsvalgt og trives godt med å jobbe for studentenes rettigheter.

Campus og fakultet: Vestfold, HS

Studie: Sykepleie

E-post: idamarieschjenken98@gmail.com