Ida Marie Schjenken

Ida Marie Schjenken
Ida Marie Schjenken

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å stille til valg fordi jeg engasjerer meg i studentenes hverdag. Jeg er opptatt av at studentenes stemme skal fremmes på de arenaene som er aktuelle. Spesielt viktig for meg er at det arbeides med psykisk helse og læringsmiljø blant studentene og at studentdemokratier kan benytte seg av studentrådsledere, læringsmiljøansvarlige og andre for å få innsyn i studentenes ønsker. Det er også viktig for meg at campusstyret opprettholder en god dialog med andre organisasjoner og vertskommunen, slik at det legges til rette for en best mulig hverdag og gode tilbud til studentene.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg har sittet to år i campusstyret allerede og ønsker større utfordringer, samt mer ansvar for det arbeidet som gjøres på campus. Jeg trives godt med å jobbe sammen med andre og ikke minst å jobbe for studentene. Som leder er det viktig for meg at alle i campusstyret spiller hverandre gode og bidrar med det de kan, der de kan og med de forutsetningene hver enkelt har.

Engelsk:

I want to be an election candidate because I am very engaged in the students´everyday lives. It is important to me that the students get a voice in changes and decisions made on campus. Especially important is it that the student democracy works with mental health issues and learning conditions among the students. It is also important with a good dialogue between other organisations to create good offers for all the students. I have already being on the campus board for two years and know I wish more challenges and responsibility for the work we do. I love working with others and making a difference for the students. As a leader it is important to me that we make eachother better and that everyone is doing the best they can with their assumptions.

Campus og fakultet: Vestfold, HS

Studie: Sykepleie

E-post: idamarieschjenken98@gmail.com