Ida Marie Schjenken

Ida Marie Schjenken
Ida Marie Schjenken

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å stille til valg fordi jeg vil utgjøre en forskjell for studentene. Jeg har det siste året jobbet med et prosjekt for mentorordning for sykepleiere og ønsker å fortsette arbeidet med dette. I tillegg ønsker jeg å løfte saker som engasjerer studentene og forbedre ting der tene ønsker forbedringer.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg har allerede sittet et år som studentrådleder på HS, samt et år som parlamentsmedlem. Jeg ønsker å følge opp prosjektene jeg har startet på og fortsette det gode samarbeidet med både fakultetet og studentene.

Campus og fakultet: Vestfold, HS

Studie: Sykepleie

E-post: idamarieschjenken98@gmail.com