Ida Johanson

Ida Johanson
Ida Johanson

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å stille til valg for å kunne engasjere meg i studentenes hverdag og bidra til å skape et godt miljø på USN.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg studerer økonomi og ledelse, noe jeg tror kan gi meg et fortrinn i dette vervet. Samtidig er jeg pålitelig og motivert, og jeg ønsker å være en god ressurs for studentdemokratiet.

Hvor kan du stille til valg?