Hussam AlAbdullah

Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

Jeg synses det er spenende

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg ønsker å bli kjent med andre

 

Engelsk tekst

I am student at university and I am styding computer engineer

Campus og fakultet: Vestfold, TNM

Studie: Dataingeniør

E-post: norwayo41@gmail.com