• Forsiden»
  • Her er det nye arbeidsutvalget

Her er det nye arbeidsutvalget

Nytt AU FOTO

Semestermøtet har i helgen valgt nytt arbeidsutvalg for studieåret 2021/2022.


Det var knyttet stor spenning rundt valget av nytt arbeidsutvalg. Hvem skal ta over ballen etter Karoline og Guri?

Studentleder

Victor Simonsen FOTO

Victor Simonsen

Victor studerer historie ved campus Vestfold. Han har erfaring som studentrådsleder og campusleder. Nå er han klar for å jobbe for studentene ved USN på fulltid. Victor innrømmer at han var skjelven både før og etter valget i semestermøtet, men gleder seg sykt til å komme i gang i vervet som studentleder 1. juni.

Med to års erfarig fra arbeidet i campusstyret, ser Victor at det er et potensiale for å styrke samarbeidet mellom campusstyrene. Han mener også at det er viktig at campusstyrene får tilstrekkelig med opplæring og hjelp der det behøves for å gjøre dem i stand til å gjøre en best mulig jobb.

Victor har som campusleder hatt et høyt fokus på det sosiale læringsmiljøet for studenter. Dette arbeidet vil han videreføre som studentleder. Victor er spesielt opptatt av å inkludere de internasjonale studentene. 

Vi må vise studentene hvilke gjennomslag vi får og at vi faktisk har det ganske moro i Studentdemokratiet, sier kommende studentleder.

 

Politisk nestleder

Andre Fritzøe FOTO

Andre Fritzøe

Andre studerer historie ved campus Vestfold. Han sitter nå som nestleder i campusstyret. Andre stilte til valg for å utrette en forskjell. Det skal han gjøre kommende studieår som politisk nestleder. 

Andre ønsker at politikken i Studentdemokratiet skal komme "nedenfra" fra studentene og ikke fra arbeidsutvalget. 

Av saker som opptar han nevner Andre blant annet inkludering av internasjonale studenter, boliggaranti for internasjonale studenter og tiltak mot ensomhet.

 

Organisatorisk nestleder

Nils Herman Lien-Håre FOTO

Nils-Herman studerer ingeniør/data ved campus Kongsberg. Som kommende organisatorisk nestleder er han opptatt av kommunikasjon internt i organisasjonen og mellom campusstyrene. Nils Herman er også opptatt av å vise frem hva Studentdemokratiet gjør, og mener at den nye studentavisa blir et bra supplement for dette.

Av andre saker Nils-Herman ønsker å jobbe med nevner han offentlig transport mellom campusene, viderføring av digital undervisning og tiltak mot ensomhet.