Håvar Bettum

Håvar Bettum
Håvar Bettum

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Mitt mål som kommunikasjonsansvarlig er å øke studenters engasjement, deltakelse og påvirkning av USN og Campus Vestfolds utvikling. At flest mulig bidrar til å skape et best mulig universitet, et attraktivt Campus og verdifull studenthverdag. Jeg ønsker å skape større samarbeid og samhold på tvers av fakulteter, linjer, organisasjoner og foreninger på Campus, og utad mot bedrifter, politiske miljøer og offentlige virksomheter.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Er mer enn middels sosial og utadvendt, har mange års erfaring som selvstendig næringsdrivende innen flere bransjer og vet hvor avgjørende kommunikasjon, salg og markedsføring har vært for å lykkes. Som nylig folkevalgt til Tønsberg kommunestyre håper jeg også nettverket det gir kan skape fordeler for USN og studentene

Engelsk tekst:

My goal Is to improve participation, cooperation and communication between students, studies, faculties, organisations and associations in Campus Vestfold. Create an open environment for dialog and discussion, make Vestfold an attractive Campus For studies, research and development.

Hvor kan du stille til valg?