Hans T H Nygaard

Hans T H Nygaard
Hans T H Nygaard

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg er engasjert i læringsmiljøet ved USN og student velferd også for de internasjonale studentene. Jeg er en engasjert person, som bryr meg studentenes saker. Jeg er konkret, løsningorientert og reflektert vil hjelpe alle studentene, på best mulig måte ved campus.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Fordi jeg bryr meg om studentens velvære, helse og læringsmiljø. jeg er også ansvarsfull arbeidsvillig og plikt oppfølgende.

Engelsk tekst:

Why do you want to run for election? I'm engaged in the learning environment at USN and student welfare for the international students as well. I am a committed person, who cares about the students' affairs. I am precise, solution oriented and reflected will help all students, in the best way possible on campus Tell us why you are suitable in this position: Because I care about the student's well-being, health and learning environment. I am also responsible for work and duty following up.

Campus og fakultet: Kongsberg, USN Handelshøyskolen

Studie: Bachlor økonomi og ledelse

E-post: hans.th.nygaard@outlook.com