Hanna Bråthen

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg sitter allerede i vervet jeg stiller til gjenvalg for, og tror jeg vil kunne utrette en del med litt lenger tid.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg er oppriktig interessert i å finne løsninger på alle mulige utfordringer, slik at alle får en best mulig studiehverdag.

Engelsk:

I'm the current (and quite New) leader of the student council of TNM, and would like more time to make a Change for the better. I honestly enjoy solving problems and like a challange.

Campus og fakultet: Vestfold, TNM

Studie: 3ea

E-post: hannabrathen@gmail.com