Handlingsplan 2019

Handlingsplan er å regne som et arbeidsdokument som hele organisasjonen skal arbeide etter. Punktene er ikke i prioritert rekkefølge.


Politikk

 • Studentdemokratiet skal utarbeide en velferdspolitisk plattform.
 • Studentdemokratiet skal arbeide for at alle studenter skal ha mulighet til å delta på aktiviteter, uavhengig av sosial situasjon, økonomi, funksjonsgrad, kjønn, etnisitet, religion, bo- og studiested.  
 • Studentdemokratiet skal svare på relevante høringer.
 • Studentdemokratiet skal arbeide med at demokratitiden skal respekteres og holdes fri fra undervisning.

Internt i organisasjonen

 • Studentdemokratiet skal arbeide for å finne gode løsninger innenfor kommunikasjon og digitalisering.
 • Studentdemokratiet skal arbeide for å øke synligheten til organisasjonen.
 • Studentdemokratiet skal videreutvikle, delta på og arrangere seminar og intern opplæring.
 • SDSN skal sette inn tiltak for å følge Personvernloven.
 • Studentdemokratiet skal løse de interne problemene gjennom hele organisasjonen.

Campusutvikling

 • Studentdemokratiet skal arbeide for at studenter blir inkludert og får medvirke og påvirke ved campusutvikling.
 • Studentdemokratiet skal arbeide med luftkvalitet på campus.

Kommunalt, regionalt og nasjonal

 • Studentdemokratiet skal arbeide for en bedre fastlegeordning for studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge.
 • Studentdemokratiet skal arbeide for økt samarbeid med vertskommune.  
 • Studentdemokratiet skal arbeide for et bedre kollektivtilbud for studenter.
 • Studentdemokratiet skal, sammen med Norsk Studentorganisasjon, fortsette å arbeide for #studentkravet.