Gregg Roland Schneider


Jeg ønsker å stille til valg fordi jeg genuint tror at jeg kan være med å gjøre en forskjell.
Jeg har som tidligere prosjekt offiser for forsvaret samt montasjeleder for sigdal kjøkken mye organisatorisk kompetanse og erfaring. Jeg er en strukturert, punktlig og løsningsorientert person. Jeg er vandt med store arbeidsmengder, jeg er vandt med at det stilles store krav til meg og at de avgjørelser jeg tar eller er med på å ta har store konsekvenser. Jeg er selvstendig, men samtidig en meget dyktig lagspiller, som forstår viktigheten av samarbeid og det å spille andre gode. Jeg vil være en uvurderlig støttespiller for den som måtte bli leder. Jeg er en han/hun kan stole på at alltid er der, selv når det står på som verst.

 


Studiested: Kongsberg TNM
Studie: Elektroingenør

Epost: Gregg.Schneider89@gmail.com