Frida Fossedal

Frida Fossedal
Frida Fossedal

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg kunne tenkt meg å gå inn i jobben som studentrådsleder da jeg syns det hadde vært interessant å kunne bidra til å fremme studentenes ønsker for hvordan de vil ha det på universitetet. Ved å lede en studentgruppe vil jeg få mange nye utfordringer, og erfaringer, som jeg vil ha god nytte av i resten av studietiden og senere i arbeidslivet.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Som tillitsvalgt holder jeg på å ta OFK- organisatorisk arbeid for klassetillitsvalgte. Gjennom mitt verv som tillitsvalgt, og dette emnet, har jeg lært mye om systemet i studentdemokratiet som jeg vil ta med meg videre i jobben som studentrådsleder.

Campus og fakultet: Kongsberg, helse- og sosialvitenskap

Studie: Optometri

E-post: fossedal.frida@gmail.com