Franciska Honstad

Franciska Honstad
Franciska Honstad

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å stille til valg for å være en god representant for alle studenter ved USN. Studentenes stemme skal bli hørt og sakene fremmes! For meg er det viktig at alle studenter trives og har de beste forutsetningene til å fullføre studiet de har kommet inn på. Hvert år er det mange studenter som ikke klarer studieprogresjonen og faller av studiet. Jeg har selv erfart at det til tider er tøft å være student og, har enkelte ganger tenkt på å gi opp. Jeg vil motivere studentene til å gi det som må til, for at de skal lykkes! Studenter skal føle de hører til, og ha en trygg plass å komme til. Derfor er et annet tema jeg vil fokusere på, mental helse. Det er ikke og skal ikke være flaut å spørre om hjelp. Jeg håper å gjøre terskelen for å spørre om hjelp, eller spørre noen om de trenger hjelp skal bli lavere. For meg er det like viktig å få integrert internasjonale studenter i det norske studentmiljøet, som det er å sende studenter på utveksling. Jeg ønsker at studentene skal bli mer samlet, vi har mye å lære av hverandre. Jeg vil fortsette det gode samarbeidet mellom Studentdemokratiet og USN, og sammen har jeg tro på at vi kan løfte målingene på studiebarometeret. Ved å kartlegge hva som ikke fungerer og hva som fungerer, for å oppnå bedre resultater neste år.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg tror jeg egner meg i dette vervet på grunnlag av flere ting. Min arbeidserfaring fra restaurantbransjen og som kundebehandler ved salg, gjør at jeg takler stress og er hardtarbeidende. Som fulltidsstudent og tvillingmamma er jeg ekstremt løsningsorientert. Og gjennom mine erfaringer fra forskjellige verv som TMO i Forsvaret, tillitsvalgt 1 året på bachelor, i linjeforeningen Auri Sacra Fames og som nestleder i Karrieredagen styret. Så har jeg litt erfaring, og jeg vil å utvikle meg i et slikt verv. Slik at jeg har en mulighet for å gjøre studentens hverdag litt bedre.

Engelsk tekst:

I want to stand for election to be a good representative of all students at USN. The students' voice should be heard and their cases promoted! For me, it is important that all students thrive and have the best prerequisites for completing their studies. Every year, many students drop out of the program because they have not completed the required study progression. I myself have experienced that it is sometimes tough to be a student and sometimes thought about giving up. I want to motivate students to give them what they need to succeed! Students should feel they belong and have a safe place to come. Therefore, another topic I want to focus on is mental health. Asking for help is not and should not be embarrassing. Im hoping to lower the threshold to ask for help, or to ask someone if they need help. For me, it is just as important to integrated th international students into the Norwegian student community, as it is to send students on exchange. I want the students to be more united. I want to continue the good cooperation between the Student Democracy and the USN, and together I have faith that we can lift the measurements on the study barometer. By charting what is not working and what is working, to achieve better results next year.

Campus og fakultet: USN Ringerike

Studie: Bachelor i Økonomi og ledelse

E-post: honstadf@hotmail.com