Valgkickoff i Kongsberg

Valgkickoff i Kongsberg
God stemning på kafeen ÅTTE.

Tirsdag 05. mars avholdt Kongsbergstudentene valgkickoff på kafeen ÅTTE.


En god gjeng med engasjerte studenter fra campus Kongsberg samlet seg på studentkafeen ÅTTE for å avholde valgkickoff og synligjøre alle de ulike vervene man kan stille til som student på USN.

Målet var i hovedsak å promotere studentvalget og ufarliggjøre det å stille til valg.

"Vi syntes det var en god ide med et arrangement for å synliggjøre valget" sier campusleder Thomas Bergerud.

 

Campusstyret i Kongsberg på ÅTTE


Campuslederen håper at mange kongsbergstudenter stiller til valg slik at studentmiljøet kan fortsette den gode trenden. På Kongsberg har mange studenter blitt engasjert i studentmiljøet og det har igjen gitt flere tilbud. 

Kafeen ÅTTE drives i samarbeid med Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge og var en kampsak for det nåværende campusstyret. Derfor var det passende å feire velkomsten av nye tillitsvalgte akkurat her.

Samtidig var det viktig å formidle hva det ville innebære og være tillitsvalgt.

"Vi ønsker at de potensielle kandidatene skal ha en klar formening om hva SDSN er-, og hva stillingsbeskrivelsene går ut på." fortsetter Bergerud.

Han legger til: "Og ikke minst: hva vi faktisk har fått til!»

Studenter på USN kan stille til valg frem til 17. mars.

 

Engasjerte studenter på valgkickoff på kafeen ÅTTE

Om studentvalget:

Nominasjonsperioden begynner 18 februar. Da kan du lese om de ulike vervene på disse nettsidene og sende inn kandidatskjema. Studentvalget vil foregå på to ulike måter: Urnevalg og valg i Parlamentet.

Verv som velges av studentmassen ved elektronisk stemmegivning, populært kalt "urnevalg" er følgende:

Verv i campusstyret og verv i USN sine råd og utvalg, samt USN styret.

Verv som velges av parlamentet:
Arbeidsutvalget, kontrollkomiteen, valgkomiteen og styrerepresentantene til SSN skal velges av representantene i Parlamentet. Disse vil bli innkalt til intervju og vurdert av valgkomiteen.

 

Det er også mulig å stille etter fristen, men da mister man muligheten til å få valgkomiteens vurderding og bli innstillt til vervetKlikk her for valgsidene

 


Klikk her for å sende inn kandidatskjema og stille til valg