• Forsiden»
  • Suppleringsvalg 2019: Søk nå!

Suppleringsvalg 2019: Søk nå!

Still til valg FOTO

Det er mange ledige verv som velges under suppleringsvalget. Du kan sitte i campusstyret, bli studentrepresentant på USN eller i Studentsamskipnaden (SSN). Se under hvilke verv som er ledige.


Kandidatskjema har blitt tilgjengelig. Frist for å søke er 15. september.
 

Disse vervene er ledige:

 

Campusstyret (SDSN)

Campus Bø

Campus Drammen

Campus Kongsberg

Campus Notodden

Campus Porsgrunn

Campus Ringerike

Campus Vestfold

 

Studentrepresentant på USN

Styret til USN

Nemnder og utvalg

 

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

 

Frist for å stille til suppleringsvalget er 15. september, og stemmeperioden er 23. september - 6.oktober! Da kan du avgi din stemme på SDSN.no

Kandidatskjema blir offentligjort når stemmeperioden begynner!

 

Verv i studentdemokratiet

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN) er en selvstendig organisasjon for studentene på USN.  Det øverste organet i SDSN er semestermøte, dette består av samtlige campusstyrer som velges i studentvalget. Så dersom du blir valgt til campusstyret vil du også møte i semestermøtet to ganger i løpet av neste studieår.

CS Kongsberg

Les om alle verv i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN) her.

Campusstyret (SDSN)

Campus Bø

Campus Drammen

Campus Kongsberg

Campus Notodden

Campus Porsgrunn

Campus Ringerike

Campus Vestfold

Verv på USN

Alle verv utlyst fra USN er studentrepresentanter. Dette betyr at du blir et fullverdig medlem av styret, eller i universitetets råd eller utvalg, og dette vervet skal utføres ved siden av studiene.

I vervet vil du møte andre studenter, ansatte ved USN og i noen tilfleller eksterne representanter.

USN sine råd og utvalg har møter flere ganger i semesteret. Noen av disse vervene er honorert. Styret møtes ca seks ganger i året, pluss seminarer og eksterne arrangement.

Sett deg nøye inn i kravene til hvert enkelt verv før du søker.

Råd og utvalg


Dersom du søker skikkethetsnemda må du være student på et studiet under skikkethetsvurdring for å være valgbar. Dette omfatter såkalte menneskenære studier som lærerutdanning og sykepleieutdanning.

Du kan ikke sitte i klagenemda og skikkethetsnemda samtidig. Begge disse utvalgene er også underlagt streng taushetsplikt.

Om du stiller til styret ved USN omfatter dette et stort ansvar og vil kreve en del av deg både når det kommer til møtetid og forberedelse.  Dersom du blir vara studentrepresentant i styret vil du være vara for en av to studenter (en kvinnelig og en mannlig representant) som representerer hele studentmassen ved USN.

Ledige verv

Styret til USN

Nemnder og utvalg


Les mer om verv på Universitetet i Sørøst-Norge her

Styret i Studentsamskipnaden i Sørøst- Norge

Styret i Studentsamskipnaden i Sørøst- Norge er det øverste beslutningsorganet i SSN og tar avgjørelser som skal sikre studentene i Sørøst-Norge en lettere studiehverdag med tanke på helse, bo og spisetilbud.

SSN forvalter studentboliger, bokhandel og helsetilbud for i underkant av 20 000 studenter og som styremedlem her vil du ha et stort ansvar. Styret ledes av en student mens direktøren i SSN er styrets sekretær. Det er både SSN ansatte, studenter og USN ansatte i styret.

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

 

Kandidatskjema

Ved innsending av kandidatskjema samtykker du i at disse opplysningene kan legges ut på nett i forbindelse med kandidatpresentasjon til valget, samt at kandidatskjema arkiveres hos Studentdemokratiet i ett år.

Finner du ikke vervet du leter etter? Klikk her for verv i studentdemokratiet eller Studentsamskipnaden.

Det er også mulig at vervene er fyllt opp og ikke ledig før til studentvalget, våren 2020

Studentrepresentanter til dette vervet velges ved urnevalg. Når valget åpner vil ditt kandidatskjema bli offentligjort på valgsidene.

 

Om suppleringsvalget 2019:

Still til valg: Fyll ut kandidatskjema

Viktige datoer:

Nominasjonsperioden er tiden du kan stille til valg i SDSN.
For suppleringsvalget er dette 19. august - 15. september.

 

Stemmeperioden er tiden valget er åpent og du kan avgi din stemme.
For suppleringsvalget er dette 23. september - 6. oktober.


Resultatet av suppleringsvalget vil bli offentligjort i etter at valgstyret har behandlet resultatet.