• Forsiden»
  • Studentstemmen i universitetstyret

Studentstemmen i universitetstyret

Kamilla Mathea Mogstad FOTO
Kamila Mathea Mogstad

Universitetstyret er øverste beslutningsorgan. Der er studentstemmen viktig.


Hva er styret ved USN?

Styret ved USN er enkelt forklart: universitetets øverste beslutningsorgan. Styret ved USN består av flere parter, eksterne, interne, teknisk/administrativt ansatte og studentrepresentanter. Vi er til sammen elleve medlemmer.

 

Hvorfor stilte du til valg til styret?

Det startet med at nestleder for SDSN kom innom kullet, og skulle holde en presentasjon om hva det innebærer å være kulltillitsvalgt og hvordan valget skal gjennomføres, men også hvilke andre styrer og verv man kunne sende inn søknad til. Som førsteårsstudent synes jeg det virket veldig interessant, så jeg søkte faktisk på alle vervene det sto at de ønsket kvinnelig studentrepresentant. I 7 år har jeg vært engasjert i over 10 forskjellige verv og styrer, så jeg ble veldig glad når jeg fikk beskjeden om at jeg var valgt/stemt inn i styret til USN. Jeg merker det er et tungt verv, men allerede etter to møter, har jeg lært en del, og jeg gleder meg til å se hva jeg kan lære videre

 

Hva har du lært og fått igjen for å sitte som medlem av styret (så langt)?

Nå har jeg ikke sittet der veldig lenge, men på den korte tiden har jeg lært mye om møteskikk og forberedelser. Jeg prøver også å se og lære hvordan de andre i styret tar ordet under saker, og hvordan de starter innlegget sitt. Det er utrolig mye å lære, og jeg føler meg veldig takknemlig som får være med på dette. Selv om jeg merker når det er en sak som for eksempel blir tatt opp for andre eller tredje gang, er det litt vanskelig å «henge med», fordi du ikke har den kunnskapen fra de første gangene den ble tatt opp.

 

Hvordan fremmer du studentstemmen som medlem av styret?

Når jeg leser igjennom sakene, legger jeg ekstra vekt på de sakene som direkte handler om studentene selv, det er her jeg virkelig ønsker å fremme studentstemmen, hvordan de er blitt involvert, sett og hørt på. Samarbeider også tett med Eton, som også er studentrepresentant, og snakker med SDSN. De har mange gode tips og råd om en enda sterkere studentstemme inn mot universitetet. Jeg har også vært veldig heldig som kan spørre tidligere studentrepresentant Tora, om det er noe jeg har lurt på eller om tidligere saker. Jeg la fort merke til hvor støttende og hjelpsomme de er i studentmiljøet her, og det hjelper veldig. Samt resten av styret, veldig åpne og enkle å spørre om det er noe man lurer på.

 

Hvorfor vil du anbefale vervet videre?

Definitivt! Så mye du kan lære, og ikke minst påvirke. Benytt sjansen!!

 

 

Kamilla Mathea Mogstad

Student ved campus Porsgrunn